בקרה תקציבית

 בקרה תקציביתמשרדנו בונה ומנהל מערכת בקרה תקציבית לפרויקטים הנדסיים עבור חברות קבלניות.

בקרה תקציבית היא בעצם פיקוח על תהליך בו יש הכנסות והוצאות על מנת לשלוט בתהליך במידת האפשר, בכדי להשיג תוצאות טובות יותר מהפן התקציבי, ולשמר ואף לשפר את הרווחיות של הפרויקט.

המטרות העיקריות של הבקרה התקציבית בפרויקטי בנייה הן:    

1. להציג תמונת מצב עדכנית של הפרויקט למנהל הפרויקט ולהנהלת החברה ברמה החודשית (ביצוע מעקב חודשי בדומה למעקב הנעשה בנושא לוחות הזמנים);                 

2. לעזור למנהל הפרויקט לשלוט בהוצאות ובהכנסות של הפרויקט ברמה היומיומית ולהתריע בפניו ובפניי הנהלת החברה כאשר יש חריגות בסעיפי התקציב;                         

3. לאפשר להנהלה הבכירה לתת פתרונות מוקדם ככל האפשר כאשר ישנן בעיות אותן מנהל הפרויקט אינו יכול או מסוגל לפתור.

 

בקרה תקציבית טובה מתחילה בתחילת הפרויקט ונמשכת עד סופו.

בפרויקטים גדולים מערכת התקציב נבנית במערכות מתקדמות כמו SAP, תפנית וכדו'.

 

מערכת התקציב מקושרת למערכות אחרות של החברה ושואבת מהן נתונים, ברמה היומיומית או החודשית.

כך למשל המערכת שואבת נתונים:                                                            

  • ממערכת הרכש של החברה- הכוונה היא לכלל הרכישות שבוצעו עבור הפרויקט.
  • ממערכת הנהלת החשבונות- הכוונה לתנועות כספיות, דהיינו להכנסות שהתקבלו או להוצאות שבוצעו במסגרת הפרויקט.                                                          
  • ממערכת ההתקשרויות- הכוונה לכלל החוזים שנחתמו עם ספקים/ קבלני משנה לצורך ביצוע הפרויקט ועלויות הביצוע עד כה.                                                    
  • ממערכת כ"א (כח- אדם)- בנתונים אלו יופיעו התשלומים לכלל העובדים בפרויקט, בין אם מדובר במנהלת האתר (מנהל הפרויקט, מהנדס ביצוע, מנהלי עבודה, מחסנאי וכו') או בתשלומים לפועלים ביומית.

נתוני כח- אדם וציוד עצמי בדר"כ מעודכנים בסוף כל חודש, יחד עם זאת נתוני התקשרויות, רכש והנהלת חשבונות מעודכנים ברמה היומיומית.

 

בכוחה של מערכת תקציבית שנבנתה בצורה טובה ומנוהלת בצורה טובה לתת דוחו"ת מעודכנים המפרטים, בין היתר, את:

  • ההכנסות שהתקבלו מול ההוצאות שבוצעו בחודש האחרון או בכל חודש אחר;
  • ההכנסות שהתקבלו מול ההוצאות שבוצעו מתחילת הפרויקט ועד היום;
  • פירוט סעיפי התקציב שנוצלו במלואם/ נוצלו חלקית/ טרם נוצלו.
  • השוואת התקציב שנוצל מול התקדמות הביצוע בפועל.

מיותר לציין, שנתונים אלו הניתנים בזמן אמת בכוחם לפתור בעיות שמתעוררות לאורך הביצוע, למזער נזקים ולמקסם רווחים.

 

פרויקטים שבוצעה עבורם בקרה תקציבית:

  • פרויקט "גלעם- אפק" עבור הקבלן מרדכי בנימין ובניו בע"מ.
  • פרויקט "שער הגיא- שורש" עבור הקבלן מרדכי בנימין ובניו בע"מ.