אנא שימו לב שבמסגרת הלוואות משכנתא הבנק מחתים על טופס שבמסגרתו לווי המשכנתא מוותרים על הגנות החוק מפני פינוי.

ההגנה הראשונה מצויה בחוק הגנת הדייר, הקובע שלא ניתן לפנות לווי משכנתא אלא אם כן ויתרו על זכותם. כדי שהוויתור ייחשב חוקי, די בכך שהבנק מציין זאת במפורש בשטר המשכנתא.
ההגנה השנייה, שמצויה בחוק ההוצאה לפועל, אמנם מאפשרת להוציא את הדיירים מביתם, אלא שהיא מחייבת את הבנק לדאוג להם לדיור חלופי. כאן חובת הבנק מורכבת יותר: עליו לפרט בכתב, במפורש ובברור את דבר הוויתור ומשמעותו – הסיכון שבאובדן קורת הגג. ההסבר חייב להיות אפקטיבי ויש לוודא שהלווה באמת הבין אותו.
במידה ולשון המסמכים ברורה ובהירה הרי שהלווים לא יוכלו לטעון אח"כ שלא הבינו על מה חתמו ושלא הוסבר להם שוויתרו על הגנות החוק והם עלולים להישאר ללא קורת גג.